V roce 2023 jsem do magazínu zapojil i QR kódy, díky kterým si mohou čtenáři stáhnout všechny fotografie z akcí KSA od Jakuba Novotného v originální velikosti vhodné i pro tisk.

Kromě QR s odkazem na stažení fotek jsou v magazínu i QR s odkazem na špičková videa z jednotlivých akcí KSA od Bruno Ulberta. Díky výběru fotografií a modernějšímu designu magazín cílí na mladší část členů.

Díky PR článkům je v magazínu zapojený i dynamický design.

I nadále zlepšuji další grafické prvky, které jsou na každé akci KSA jako jsou například itineráře, visačky a další tiskoviny.