+420 721 333 655 kraasa@kraasa.cz

Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

1/ Zpracování osobních údajů zákazníka za účelem realizace odpovědí v budoucnosti

Souhlas se zpracováním kontaktní emailové adresy

V souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 tímto uděluji fyzické osobě – podnikatel Lukáš Krása, se sídlem na adrese Počaply 16, Březnice 262 72, IČ: 04429613 (správce osobních údajů), souhlas se zpracováním mých osobních údajů v rozsahu výše uvedené kontaktní emailové adresy pro účel zpracování:

– zasílání odpovědí na otázky z webové stránky www.kraasa.cz/kontakt. Kontaktní jméno a e-mailová adresa bude zpracovávána po dobu 10 let od udělení souhlasu: Souhlasím s užitím emailu pro zasílání odpovědí na dotazy, dle těchto pravidel ochrany osobních údajů.

Souhlas se zpracováním kontaktního jména a emailové adresy k uvedenému účelu lze kdykoli odvolat žádostí odeslanou na e-mail na adresu kraasa@kraasa.cz. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Správce upozorňuje, že kontaktní jméno a emailovou adresu předává provozovateli webhostingových služeb (zpracovatel) – PrimaWebhosting.cz – společnost PrimaFuture.cz s.r.o., se sídlem Jablonského 640/2, 170 00 Praha 7, která zajišťuje provoz těchto webových stránek správce a to za účelem odeslání údaje o kontaktní emailové adresy Správci.

Berte prosím na vědomí, že máte právo na přístup k poskytnutému kontaktnímu jménu a emailové adrese, právo na opravu, aktualizaci nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. Dále máte právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost uvedeného osobního údaje. Máte rovněž právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Kontaktní emailová adresa nebude při zpracování k uvedeným účelům předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování ve smyslu čl. 22 obecného nařízení.

Poskytnuté kontaktní jméno a e-mailová adresa budou zpracovávány automatizovaně v elektronické podobě či manuálně v písemné podobě.